Chính sách bảo mật này áp dụng cho toàn bộ nội dung website rao247.com.

Thông tin mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin này

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

Thông tin bạn cung cấp
– Khi bạn đăng ký Tài khoản tại rao247.com, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân biệt bạn với tư cách là thành viên website đồng thời liên hệ với bạn khi cần thiết. Quản trị viên của bạn sẽ có quyền truy cập thông tin tài khoản của bạn.

Cookie
– Khi bạn truy cập vào rao247, chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng website, kể cả để lưu trữ tuỳ chọn của người dùng, cải thiện các kết quả tìm kiếm tại website.

Thông tin nhật ký
– Khi bạn truy cập các dịch vụ của rao247 qua trình duyệt, ứng dụng hoặc máy khách khác, máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, tương tác của bạn với dịch vụ, địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, IP, ngày và giờ bạn yêu cầu và một hoặc nhiều cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc tài khoản của bạn.

Thông tin liên lạc của người dùng
– Khi bạn gửi email hoặc các thông tin liên lạc khác đến rao247, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc này để xử lý các câu hỏi của bạn, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện nội dung của webiste.
Ngoài mục đích sử dụng ở trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được để:

Cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện nội dung và phát triển các tính năng mới đồng thời bảo vệ dữ liệu của rao247.
Nếu chúng tôi sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích mà thông tin được thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

Lựa chọn

Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc sẽ thông báo khi cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng và dịch vụ của rao247 có thể không hoạt động đúng khi cookie bị vô hiệu hoá.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng rao247, chúng tôi thật sự cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc để chỉnh sửa dữ liệu này nếu chưa chính xác hoặc xoá dữ liệu đó theo yêu cầu của bạn nếu dữ liệu này không được luật pháp yêu cầu giữ lại.

rao247 thường xuyên xem xét việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Khi chúng tôi nhận được văn bản khiếu nại chính thức, rao247 sẽ thực hiện chính sách liên hệ với người dùng khiếu nại về mối lo ngại của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý phù hợp để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến việc cung cấp thông tin tại website.

Thay đổi về Chính sách Bảo mật này

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ cố gắng không giảm quyền của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn.