Điều khoản truy cập Website

Rao vặt 247 Website: rao247.com (rao247) là website đăng tin rao vặt miễn phí dành cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu trao đổi, buôn bán giữa các thành viên, người truy cập, bất cứ ai có nhu cầu tìm kiếm và trao đổi thông tin sản phẩm. Chúng tôi tin rằng bằng cách xây dựng hệ thống website này sẽ giúp cho việc kết nối giữa người mua và người bán nhanh chóng tìm kiếm được đối tác để giao dịch phù hợp với nhu cầu về các sản phẩm hay hàng hóa đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan

Chính sách nội dung:

Chính sách nội dung của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì thông tin được người dùng đăng tải lên website. Hãy tôn trọng những nguyên tắc hướng dẫn này. Việc vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này cũng có thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản hoặc bài đăng. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi chính sách của mình, vì vậy vui lòng quay lại đây để kiểm tra. Nếu bạn tin rằng ai đó đang vi phạm những chính sách này, hãy thông báo cho chúng tôi bằng cách báo cáo thông tin tại trang liên hệ rao247. Nếu bạn gửi cho chúng tôi các thông báo này, chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và thực hiện hành động nếu thích hợp. Không phải tất cả các báo cáo đều dẫn đến việc xoá nội dung.

Nội dung bài viết hoặc bài đăng rao vặt:

Mọi thông tin được đăng tải trên website này tập trung vào vấn đề trao đổi giao dịch giữa người bán và người mua, tất cả các bình luận bài viết không liên quan hoặc không rõ ràng đều bị xóa bỏ. Nội dung tin rao vặt phải tuân thủ theo "Quy định đăng tin". Tin bài phải rõ ràng và có tính tồn tại thực tế, đúng chuyên mục, các thông tin không đủ cơ sở để đối tác có thể tìm hiểu về người đăng đều bị xóa bỏ.

Thông tin trùng lặp:

Bạn không được phép đăng tin 2 lần về một nội dung, bạn có thể được phép chỉnh sửa bổ sung nội dung bài viết, tin đăng hoặc làm mới nhưng không được phép tạo lại bản tin giúp cho việc quản lý hồ sơ bài viết tin rao vặt được tốt hơn. Mọi thông tin trùng lặp sẽ bị xóa bỏ

Tính chính xác của nội dung:

- Chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức thông tin đối với các thông tin từ Khách vãng lai nếu có bất cứ khiếu nại hoặc báo cáo nào về tính hợp lệ của nội dung cũng như tính chính xác của nội dung đăng tải. Chúng tôi khuyến khích bạn đăng tải thông tin với tư cách là thành viên của website khi đó các khiếu nại về nội dung sẽ được xem xét và thỏa thuận. Khi đó để gửi khiếu nại liên quan đến nội dung liên quan đến việc đăng tải từ thành viên bạn cần phải cung cấp cho rao247 tài liệu đầy đủ chứng minh đó không phải là thông tin hợp lệ.

- Mọi thông tin đăng tải trên website này được xây dựng trên cộng đồng người truy cập, không có bất cứ xác nhận nào về tính chính xác tuyệt đối của thông tin do đó nếu bạn là người theo dõi tin, quan tâm đến mặt hàng giao dịch hãy cân nhắc về việc tiếp cận thông tin với người đăng tải thông tin một cách chặt chẽ để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm duyệt thông tin một cách kỹ lưỡng bằng cách giám sát các hoạt động báo cáo từ quản trị viên, tình nguyện viên và những người truy cập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung được đăng tải.

Mạo danh
Chúng tôi không cho phép mạo danh người khác thông qua các dịch vụ của chúng tôi theo cách có ý định hoặc gây hiểu lầm hoặc lừa gạt người khác.

Sử dụng trái phép dịch vụ
Không được sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho những mục đích trái pháp luật hoặc để cổ động cho các hoạt động nguy hiểm và phi pháp. Tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt và bạn có thể bị báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền thích hợp. Chúng tôi có thể xoá tài khoản của bất kỳ ai tham gia vào các loại hoạt động này. Tương tự, tài khoản hoặc bài đăng ảnh hưởng đến tình trạng ổn định và/hoặc tính nguyên vẹn chung của hệ thống có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt.

CHÍNH SÁCH XÓA BỎ

Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ luôn xoá tài liệu vi phạm pháp luật của thế giới thực hoặc rõ ràng vi phạm chính sách nội dung của chúng tôi khi chúng tôi nhận được báo cáo về việc vi phạm đó. Sau khi cẩn thận đánh giá nội dung, chúng tôi cũng có thể xoá nội dung bị cho là không phù hợp. Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia với tư cách là thành viên của website để minh bạch hơn về tính xác thực của dữ liệu.