gà rừng sinh sản.

05-10-2015 08:32:30 Xem 6264 lượt
Dọn chuồng bán nhanh 3 trống 1 mái như hình. Gà đẹp khỏi bàn, mái chuẩn khỏi chê, làm nọc thì quá ok. Mua hết 4 con tặng 1 con trống rừng về đạp mái luôn. Mua nhanh bán lẹ,đừng kì kèo
Liên hệ: abcde
Địa chỉ: Hòa khánh
Điện thoại: 01666792405