(Cần mua)gà vàng tàu

05-10-2015 14:01:02 Xem 3173 lượt
mình muốn nuôi thử nghiệm gà thịt. nhà ai có chia lại mình nuôi.. 15 20 con. vì sợ nhỏ quá nó chết. Gà cở 2 - 3 tuần tuổi thì chắc ok.
Liên hệ:
Địa chỉ: Củ chi
Điện thoại: 01655363534