Nhà mới xây 2013 Liên hoa

03-10-2015 08:16:49 Xem 9050 lượt
Nhà đẹp kiến trúc hiện đại, khu vực an ninh
Liên hệ: Nguyễn Ngọc Linh
Địa chỉ: Liên hoa, xuân lạc, Vĩnh ngoc, T...
Điện thoại: 0907733770