Ipad 4 mới 90%

05-10-2015 14:09:48 Xem 5513 lượt
Ipad4 wifi &3G bản 32g đầy đủ pk 5t5 lh số điện thoại
Liên hệ: hùng
Địa chỉ: Nghệ An
Điện thoại: 0972313131