TV Box Minikeyboard

25-09-2015 18:52:44 Xem 340 lượt
Ban TVbox hiệu Mygica kèm con chuột bay. Hàng còn bảo hành. Giá chỉ 1,5 triệu - chưa bằng 1/2 giá gốc. Ai muốn thử nghiệm TVBox nên mua.
Liên hệ: Tran Thang
Địa chỉ: 198 Đoàn Văn Bơ
Điện thoại: 01657933323