gà mỹ peru 9lang 8 zin 100%.

04-10-2015 17:01:15 Xem 3312 lượt
Gà mới bắt lên xung cự mạnh,gà xổ đá bo lớn chân sâu vo rau chịu trây, gà tơ xung cự mạnh Gà cùng trạng.
Liên hệ: A Tài
Địa chỉ: Hậu Giang
Điện thoại: 0916955081