Cá phát tài

05-10-2015 14:01:50 Xem 3584 lượt
cặp Cá phát tài . kích thước 250cm . Còn trong đá U đầu đang trong giai đoạn U đầu..Do không có điều kiện để nuôi nên đành cho ra đi.
Liên hệ: Dung
Địa chỉ: Binh Thanh
Điện thoại: 01627799283