Cột cao áp thép mạ kẽm cao 6M, 7M,8M,9M
Cột cao áp thép mạ kẽm cao 6M, 7M,8M,9M
Cột cao áp thép mạ kẽm cao 6M, 7M,8M,9M

Cột cao áp thép mạ kẽm cao 6M, 7M,8M,9M

16-11-2017 14:13:44 Xem 276494 lượt

Cột thép bát giác 6m 7m 8m liền cần đơn dày 3ly (Sử dụng khung móng M16x240x240x525) 
Cột thép bát giác 6m 7m 8m liền cần đơn dày 3,5ly (Sử dụng khung móng M16x240x240x525) 
Cột đèn cao áp  9m 10m 11m: 
Cột thép tròn côn  9m 10m 11m liền cần đơn dày 3ly (Sử dụng khung móng M24 300x300x675) 
Cột thép tròn côn  9m 10m 11m liền cần đơn dày 3,5ly (Sử dụng khung móng M24 300x300x675) 


Khung móng các loại


M16 190*190


M16 240*240


M16 260*260


M16 340*340


Tam giác


M 24 300*300


Liên hệ với chúng tôi qua Nguyễn Như Quỳnh


SĐT: 0963120518


Email: Quynh@thietbianhsang.vn


Địa chỉ: Phòng Kinh Doanh- Tòa nhà EVD, Đường Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Kho Khu B càng Khuyến Lương, Tổ 8 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Liên hệ: Nguyễn Như Quỳnh
Địa chỉ: Kho khu B cảng Khuyến Lương,Tổ 8,Phường Trần Phú,Q.Hoàng Mai,Hà Nội
Điện thoại: 0963120518