Cột thép cao áp, cột đèn đường phố
Cột thép cao áp, cột đèn đường phố
Cột thép cao áp, cột đèn đường phố

Cột thép cao áp, cột đèn đường phố

16-11-2017 14:13:41 Xem 276021 lượt

Cột thép tròn côn liền cần (TCLC) cao từ 6m - 8m. 
 + Cột thép bát giác liền cần (BGLC) cao từ 6m - 8m. 
 + Cột thép tròn côn cần đơn, cần kép (TCD, TCK) cao từ 6m - 8m. 
 + Cột thép bát giác cần đơn, cần kép (BGD, BGK) cao từ 6 -8m. 


Cột thép tròn côn liền cần (TCLC) cao từ 9m - 12m. 
Cột thép bát giác liền cần (BGLC) cao từ 9m - 12m. 
Cột thép tròn côn cần đơn,cần kép (TCD, TCK) cao từ 9m - 12m. 
Cột thép bát giác cần đơn, cần kép (BGD, BGK) cao từ 9 -12m. 


CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN BÌNH GIA 


SĐT: 0963.120.518


Email: Quynh@thietbianhsang.vnĐ/C: Kho Khu B, Cảng Khuyến Lương, Trần Phú, Hoàng Mai, HN.

Liên hệ: Nguyễn Như Quỳnh
Địa chỉ: Kho khu B cảng Khuyến Lương,Tổ 8,Phường Trần Phú,Q.Hoàng Mai,Hà Nội
Điện thoại: 0963120518