Đệm

05-10-2015 14:06:54 Xem 10133 lượt
Trước mình dùng cho quán cafe nay không sử dụng đến thanh lý cho ai có nhu cầu ( đệm dùng được 2 tháng)
Liên hệ: trang
Địa chỉ: Sơn La
Điện thoại: 0972580008