đồ dùng cho cửa hàng quán giải khát

05-10-2015 14:04:03 Xem 12622 lượt
thanh lý đồ dùng cho cửa hàng quán giải khát bao gồm tủ quầy bar bảng hiệu... giá liên hệ
Liên hệ: ngô văn thơm
Địa chỉ: TÍCH lương thái nguyên
Điện thoại: 01642142194