Asus ZP5 Ram 2G 99% zin bh dài hạn

05-10-2015 13:55:34 Xem 5383 lượt
hàng công ty nguyên zin nhé máy bán bao ae tecx thõa mái 3 ngày lổi j hoàn tiền nhé buôn bán tại nha nen ae yên tâm
Liên hệ: Thinh
Địa chỉ: Huế
Điện thoại: 0981041042