Đt ip6 gold

05-10-2015 13:50:35 Xem 5002 lượt
Đt ip6 gold, 16g, bản qt, không chợt vẹt, nữ dùng nên yên tâm về chất luợng máy!
Liên hệ: Xu
Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0962990492