(Cần mua)chim bồ câu Pháp

05-10-2015 13:55:22 Xem 7363 lượt
cần mua 1 số chim bồ câu Pháp... chính cống lun hy ai có để lại e vs
Liên hệ: nhất long
Địa chỉ: Hương Toàn Huế
Điện thoại: 01659151473