(Cần mua)Cún xù màu trắng

05-10-2015 08:13:29 Xem 7268 lượt
Mình cần mua 1 bé cún xù màu trắng hoặc đốm trăng giá sv... ai có nt cho mình ...
Liên hệ: Phương thsor
Địa chỉ: Trần phú huế
Điện thoại: 01262721132