chim chào mào

05-10-2015 13:55:27 Xem 4931 lượt
Cần đỗi chũ cho 4 chú chào mào 2 trời, 1 chú nuôi gần đũ mùa rất hăng đấu, sung lên chéc nghe điếc tai, em nó vừa xong lông móc ra là chơi có thể đem theo chim mồi để thửCòn1 chú trời non chưa thuần người, k thấy người là kéo..giọng dài đa dạng về âmCòn 2 chú chim lứa đang lên lông nhưng đã ra giọng kéo ( học chim mồi )...chim trống 100% Nay bận việc nên bán lại cho ai cần chơi...ai có chim rảnh đem test rồi mua nhé. Giá cả sẻ có khi test xong chim
Liên hệ: Hoàng
Địa chỉ: Huế
Điện thoại: 01685978548

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ