ip 3GS 16GB

05-10-2015 14:05:30 Xem 9756 lượt
Máy đang sử dụng không lỗi lầm! Mặt kính sước nhẹ...
Liên hệ: Anhtuan
Địa chỉ: Trái Hút - Văn Yên
Điện thoại: 0969917093